Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol, stran 12303.

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo in 79/03) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol
1. člen
V pravilniku o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol (Uradni list RS, št. 78/03) se v razpredelnici v drugem odstavku 3. člena, v 3. točki višina subvencije 15% nadomesti z višino subvencije 17%.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena tega pravilnika, upravičencem, ki v štipendiji dobivajo dodatek za prevoz, pripada subvencija v višini 17% cene mesečne vozovnice, ki pa se poveča za morebitno razliko med višino subvencije, ki bi mu pripadla po določbah 3., 4. in 5. člena in vsoto subvencije v višini 17% ter dodatka za prevoz.«.
3. člen
Obrazec iz drugega odstavka 6. člena se nadomesti z obrazcem, ki je priloga tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. septembrom 2003.
Št. 011-03-165/2003
Ljubljana, dne 22. avgusta 2003.
EVA 2003-3311-0199
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost