Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3997. Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2 403/1076 Češnjica - Škofja Loka, na pododseku Klančar - Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660, stran 12303.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 38. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel
D O P O L N I T E V
P R O G R A M A P R I P R A V E
lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660
1. V programu priprave lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica – Škofja Loka, na pododseku Klančar – Podlubnik, od km 12+430 do km 14+660 (Uradni list RS, št. 48/03), se naslov programa priprave dopolni tako, da se za “do km 14+660” doda besedilo: “in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škofja Loka”.
2. V točki “1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta” se za prvim stavkom črta pika in doda: “ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škofja Loka, s čimer bo dana podlaga za urejanje z lokacijskim načrtom.”
3. V programu priprave se uporabljen izraz “lokacijski načrt” v različnih sklonih nadomesti z “lokacijski načrt in z njim povezane spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škofja Loka” v različnih sklonih.
4. Ta dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-122/1998
Škofja Loka, dne 31. julija 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost