Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3995. Sklic prostorske konference, stran 12302.

Na podlagi 28. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 9. in 37. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03), Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, sklicuje
P R O S T O R S K O K O N F E R E N C O
ki bo v četrtek, dne 11. 9. 2003, z začetkom ob 11. uri v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
Na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek Programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta Občine Sevnica.
Udeleženci prostorske konference, ki predložijo pisna dokazila, da zastopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na prostorski konferenci dajo svoja priporočila in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskega akta Občine Sevnica v pisni obliki ali ustno na zapisnik.
Gradivo, to je osnutek programa priprave in informativno gradivo je v prilogi vabila, sicer pa tudi na vpogled na Občini Sevnica, oddelek za okolje in prostor, vsak delovni dan v času uradnih ur in na sedežih krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem mostu, Sevnica, Studenec, Šentjanž in Tržišče.
Št. 35005-0002/2003
Sevnica, dne 12. avgusta 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost