Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3991. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti, stran 12267.

Na podlagi 12. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/98, 70/00 in 51/02) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 31. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti, ki ga je pod številko projekta ZN/MS-02/2000 izdelala družba Tehnični biro d.o.o. Murska Sobota, Slovenska 11.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta M. Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo organizirana javna obravnava, kraj in čas le-te bo določen naknadno in objavljen v lokalnih medijih.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Št. 35005-1/01
Murska Sobota, dne 31. julija 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost