Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VRTEC Murska Sobota, stran 12266.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. in 139. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 55/03) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 31. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VRTEC Murska Sobota
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Murska Sobota (Uradni list RS, št. 17/97) se spremeni 2. člen, tako da se iz sestave Vrtca Murska Sobota črtajo naslednje enote:
– enota vrtca Urška, Prešernova ulica, Murska Sobota,
– enota vrtca Slonček, Lendavska 25/a, Murska Sobota,
– enota vrtca Potoček, Lendavska 45/b, Murska Sobota.
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 12. člena, tako da novo besedilo glasi:
»Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja otrok v starosti od enega do treh let, drugega starostnega obdobja otrok v starosti od treh do šest let, v kombiniranih oddelkih vključenih otrok prvega in drugega starostnega obdobja, v razvojnih oddelkih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, v oddelkih predšolske vzgoje otrok Romov in v bolnišničnih oddelkih predšolskih otrok v času hospitalizacije. Vrtec lahko organizira tudi dnevno varstvo otrok v vzgojno-varstvenih družinah in vse druge oblike vzgojno-varstvenega dela, ki jih navaja zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96).«
3. člen
Spremeni in dopolni se tretji odstavek 12. člena, tako da novo besedilo glasi:
»Vrtec opravlja tudi naslednje dodatne dejavnosti, ki jih opravlja v manjšem obsegu:
– pripravlja dietne obroke oziroma kosila za otroke, ki niso vključeni v vrtec,
– organizira strokovne simpozije z vsebinami za področje predšolske vzgoje.
S temi dejavnostmi in po potrebi s podobnimi drugimi dejavnostmi, ki ne štejejo za nove oblike, vrtec dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela in z njimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.«
4. člen
Spremeni se četrti odstavek 15. člena, ki se nanaša na volitev predstavnikov delavcev vrtca v svet vrtca, tako da novo besedilo glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo:
– dva predstavnika enota Štefana Kovača (Gozdiček),
– enega predstavnika enota Gregorčičeva (Ringaraja),
– enega predstavnika enota Talanyijeva in Pušča (Miške in Romano),
– enega predstavnika enota Rakičan, Bolnišnica, Bakovci in Krog (Veverička, Krtek in Srnica).«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 19. člena, tako da glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca. K imenovanju in razrešitvi si mora svet pridobiti soglasje ministra. Mandat ravnatelja traja pet let.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15303-2/2003
Murska Sobota, dne 31. julija 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost