Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3983. Dodatek št. 3 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka", stran 12244.

Na podlagi 14. člena pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 15. 7. 2003 sprejela
D O D A T E K Š T. 3 K P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 24. serije srečk igre »Hitra srečka«. 24. serija igre »Hitra srečka« vsebuje 2,000.000 srečk.
2. člen
Začetek prodaje srečk 24. serije igre »Hitra srečka« je 15. 9. 2003.
Zadnji dan prodaje srečk 24. serije igre »Hitra srečka« je 14. 9. 2004.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 24. serije srečk igre »Hitra srečka« je 14. 12. 2004.
3. člen
Cena srečke je 200 SIT.
4. člen
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti, in sicer:
---------------------------------------------------------------------
   Št. dobitkov      Vrednost dobitka     Skupna vrednost
---------------------------------------------------------------------
         1       3,000.000 SIT      3,000.000 SIT
         3       1,000.000 SIT      3,000.000 SIT
        30        100.000 SIT      3,000.000 SIT
        100         20.000 SIT      2,000.000 SIT
        400         10.000 SIT      4,000.000 SIT
       1.000         5.000 SIT      5,000.000 SIT
       5.000         2.000 SIT     10,000.000 SIT
      10.000         1.000 SIT     10,000.000 SIT
      20.000          500 SIT     10,000.000 SIT
      100.000          300 SIT     30,000.000 SIT
      160.000          250 SIT     40,000.000 SIT
      500.000          200 SIT     100,000.000 SIT
---------------------------------------------------------------------
Skupaj   796.534                  220,000.000 SIT
---------------------------------------------------------------------
5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka«,
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor v katerem so natisnjeni znaki, številke, denarni zneski in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
– navodila za igralce:
Odstranite premaz. Trije enaki znaki ali tri enake številke – dobitek.
Dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
6. člen
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz. Srečka je dobitna, če so v polju pod premazom natisnjeni trije enaki znaki ali tri enake številke pod pogojem, da je kontrolna številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka in kontrolna številka sta natisnjena v polju pod premazom. Če so na srečki odkriti trije enaki znaki in tri enake številke, udeležencu pripada dobitek za tri enake znake in za tri enake številke. Če na sreči niso odkriti trije enaki znaki ali tri enake številke, ta srečka nima dobitka.
7. člen
Dodatek št. 3 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 24. serije srečk igre »Hitra srečka«.
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-2/03 dne 8. 8. 2003.
Št. 185/03
Ljubljana, dne 12. avgusta 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

AAA Zlata odličnost