Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3979. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva, stran 12228.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja s področja strojništva
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar, avtoklepar s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, avtomehanik, avtomehanik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, instalater strojnih instalacij, instalater strojnih instalacij s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, konstrukcijski mehanik, konstrukcijski mehanik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, orodjar, orodjar s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, strojni mehanik, strojni mehanik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, finomehanik, klepar – krovec, urar, zlatar in avtoličar, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport s pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtomehanik, (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtomehanik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja instalater strojnih instalacij (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja instalater strojnih instalacij za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja konstrukcijski mehanik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja konstrukcijski mehanik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec kovin (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja oblikovalec kovin za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja orodjar (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja orodjar za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja strojni mehanik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja finomehanik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja klepar – krovec (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja urar (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja zlatar (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoličar (Uradni list RS, št. 52/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva.
2. Strojeslovje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva. Učitelj v 1. letniku je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike ali fizike ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali fizikalne merilne tehnike.
Učitelj v 3. letniku izobraževalnih programov finomehanik in urar je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
3. Tehnologija
Učitelj v izobraževalnih programih avtoklepar, avtomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, oblikovalec kovin, orodjar, strojni mehanik, finomehanik, klepar – krovec, urar, zlatar, je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program strojništva. Učitelj v 1. letniku je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, metalurgije in materialov ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, metalurške tehnologije ali strojništva.
Učitelj v izobraževalnem programu avtoličar je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program strojništva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali visokošolski strokovni študijski program strojništva ali kemijske tehnologije.
4. Tehnologija krovskih del
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program gradbeništva.
5. Oblikovanje
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program risanja in slikanja ali strojništva.
6. Osnove risanja in oblikovanja
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja, arhitekture ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program risanja in slikanja ali strojništva.
7. Gradiva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, metalurgije in materialov ali strojništva ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, metalurške tehnologije ali strojništva.
Laborant je lahko, kdor je opravil maturo z izbirnim predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
8. Praktični pouk
Učitelj v izobraževalnih programih avtoklepar, konstrukcijski mehanik, klepar – krovec, oblikovalec kovin, orodjar, strojni mehanik, avtomehanik, instalater strojnih instalacij, zlatar in avtoličar je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni tehnik in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic, za katerega izobražuje izobraževalni program, v katerem poučuje.
Učitelj v izobraževalnih programih finomehanik in urar je lahko, kdor:
– je končal višješolski študijski program strojništva ali elektrotehnike ali
– je končal izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja strojništvo, elektroenergetika ali elektronika
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic strojni tehnik ali elektrotehnik in ima srednjo poklicno izobrazbo za poklic, za katerega izobražuje izobraževalni program, v katerem poučuje.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja strojništva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja v dualnem sistemu avtoklepar, avtomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, oblikovalec kovin, orodjar, strojni mehanik, finomehanik, klepar – krovec, urar, zlatar in avtoličar lahko še naprej opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete v istovrstnem izobraževalnem programu tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programih oblikovalec kovin (IV/18), preoblikovalec in spajalec kovin (IV/19), monter in upravljalec energetskih naprav (IV/20), finomehanik in urar (IV/21), mehanik vozil in voznih sredstev (IV/22), strojni mehanik (IV/23) in zlatar filigranist (IV/25), ki jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in so bili objavljeni v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete v istovrstnem izobraževalnem programu tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu avtoklepar (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu avtomehanik (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu instalater strojnih instalacij – dualna organizacija (Uradni list RS, št. 77/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konstrukcijski mehanik (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugi strokovnih delavcev v programu orodjar (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu strojni mehanik (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 8/01),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu finomehanik (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu klepar – krovec (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu urar (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu zlatar (dualna organizacija) (Uradni list RS, št. 51/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu avtoličar (dualna organizacija izobraževanja) (Uradni list RS, št. 69/01).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se odredbe iz prejšnjega odstavka uporabljajo do izteka navedenih programov.
8. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programov oblikovalec kovin (IV/18), preoblikovalec in spajalec kovin (IV/19), finomehanik in urar (IV/21), mehanik vozil in voznih sredstev (IV/22), strojni mehanik (IV/23), zlatar filigranist (IV/25) in avtoličarstvo (IV/26), ki jih je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se uporabljajo do izteka navedenih programov.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-144/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0192
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost