Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3977. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s področja elektrotehnike, stran 12224.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe s področja elektrotehnike
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik, elektrotehnik elektronik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, elektrotehnik energetik, elektrotehnik računalništva in elektrotehnik telekomunikacij, v izobraževalnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik ter v izobraževalnem programu poklicnega tečaja elektrotehnik računalništva, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport s pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik energetik (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik računalništva (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik telekomunikacij (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik elektronik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik energetik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03) in pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja elektrotehnik računalništva (poklicni tečaj) (Uradni list RS, št. 52/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo in dokumentiranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike.
2. Tehnologija s kemijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali elektrotehnike ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije ali elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor je opravil maturo z izbirnim predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
3. Osnove elektrotehnike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
4. Elektrotehnika, vezja in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
5. Meritve in regulacije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
6. Digitalna tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
7. Avtomatika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
8. Prenosna in informacijska elektronika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
9. Multimedijska elektronika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
10. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program, elektrotehnike, ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja ali organizacije in managementa.
11. Elektrotehnika in električne inštalacije
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
12. Meritve in avtomatizacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
13. Električni stroji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
14. Elektroenergetski sistemi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
15. Algoritmi in programski jeziki
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike.
16. Elektrotehnika
Učitelj v izobraževalnem programu:
– elektrotehnik računalništva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike.
– elektrotehnik telekomunikacij je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant v izobraževalnem programu:
– elektrotehnik računalništva je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike ali računalništva,
– elektrotehnik telekomunikacij je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
17. Računalniška omrežja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike.
18. Računalniške komponente
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike.
19. Podatkovne baze
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike.
20. TK posredovalne in terminalne naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
21. Meritve v TK
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
22. TK prenosni sistemi in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
23. TK napeljave, omrežja in storitve
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz elektrotehnike.
24. Praktični pouk
Učitelj v izobraževalnem programu:
– elektrotehnik elektronik je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni ali višješolski študijski program elektrotehnike ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja elektronika in mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja elektronike,
– elektrotehnik energetik je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni ali višješolski študijski program elektrotehnike ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja elektroenergetika in mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja energetike,
– elektrotehnik računalništva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike ali višješolski študijski program elektrotehnike ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja informatika in mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja računalništva,
– poklicnega tečaja elektrotehnik računalništva je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program elektrotehnike, računalništva in informatike, računalništva, matematike – smer računalništvo z matematiko ali visokošolski strokovni študijski program elektrotehnike ali računalništva in informatike in mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja računalništva,
– elektrotehnik telekomunikacij je lahko, kdor je končal višješolski študijski program elektrotehnike ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja telekomunikacije in mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja telekomunikacij.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v programu elektrotehnik (V/23), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa elektrotehnik (V/23), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se uporabljajo do izteka navedenega programa.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-143/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0189
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost