Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3846. Sklep o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajemnega sklada, stran 11915.

Na podlagi četrtega odstavka 119. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini pravil upravljanja
vzajemnega sklada
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino in razčlenitev vsebine pravil upravljanja vzajemnega sklada.
2. člen
Podrobnejša vsebina pravil upravljanja vzajemnega sklada je določena v prilogi tega sklepa.
3. člen
Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo vsebovati glavna pojasnila in podatke, navedene v prilogi tega sklepa, in sicer v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi.
4. člen
Če je besedilo pravil upravljanja vzajemnega sklada sestavni del besedila prospekta vzajemnega sklada, mora biti v prospektu jasno označeno, kateri njegov del oziroma deli vsebujejo besedilo pravil upravljanja. Pri tem mora biti izrecno navedeno, kateri del besedila se nanaša na vsebino pravil upravljanja, kateri del se nanaša na vsebino prospekta oziroma kateri del se nanaša tako na vsebino pravil upravljanja kot na vsebino prospekta vzajemnega sklada.
5. člen
Družba za upravljanje, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja ali pridobila dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada na podlagi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) pred uveljavitvijo tega sklepa, mora uskladiti pravila upravljanja vzajemnega sklada z določbami tega sklepa do 1. 1. 2004.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 164-2/36-40/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0128
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost