Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003

Kazalo

3711. Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada, stran 11651.

Na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) in na podlagi prvega odstavka 7. člena sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00 in 109/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S P R E M E M B O N A V O D I L A
o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
1. člen
V navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 29/01, 117/02) se v poglavju »2. Izpolnjevanje poročila« doda nova točka D), ki se glasi:
D) TERJATVE DO ZAVAROVALNIC IN POZAVAROVALNIC ZA POZAVAROVALNE PREMIJE Z DOSPELOSTJO DO TREH MESECEV:
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb SURS.
(3) Znesek terjatev za premije iz naslova pozavarovalnih pogodb z dospelostjo do treh mesecev.
Obstoječe poglavje D) se spremeni v poglavje E).
V šifrant vrst in podvrst naložb se doda postavka »Naložbe v depozite pri hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD« vrsta 18 in podvrsta 32.
2. člen
Te spremembe navodila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost