Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003

Kazalo

3705. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003, stran 11636.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S E Z N A M*
fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala
registracija v Republiki Sloveniji v obdobju
od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003
I
Fitofarmacevtska sredstva, ki jim je v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003 prenehala registracija v Republiki Sloveniji, so:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Carinska Sredstvo        Aktivna       Proizvajalec    Zastopnik       Številka  Prenehanje Promet in uporaba
št. šifra               snov                              odločbe veljavnosti       zalog
                                                        registracije   dovoljena do
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  380810900 BANCOL 50 WP      bensultap 50%    TAKEDA;VETERINA  PLIVA LJUBLJANA  32702142/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
2.  380830270 BEETUP EXTRA      etofumesat 9,4%   UPL        PINUS       32702279/02/4 26-mar-2003   26-sept-2004
   380830170             fenmedifam 9,7%
3.  380810100 BIOKILL FLORA      permetrin 0,025%   JESMOND, ILIRIJA  ILIRIJA       32702114/03 30-apr-2003    31-dec-2003
4.  380810100 BIOTIP Univerzalni   permetrin 0,25%   COPYR       BIOTEH       32702114/03 30-apr-2003    31-dec-2003
        insekticid
5.  380810100 BIOTOLL UNIVERZALNI   permetrin 0,25%   UNICHEM      UNICHEM       32702114/03 30-apr-2003    31-dec-2003
        INSEKTICID
6.  380830270 BLAZER 2-S       acifluorfen 21,4%  BASF AG      BASF SLOVENIJA  32702141/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
7.  380820800 BRESTANID        fentin hidroksid 50% BAYER CS      BAYER CS     32702202/03/01 15-jul-2003    20-dec-2003
8.  380820800 EUPAREN         diklofluanid 50%   BAYER CS      BAYER CS; PINUS  32702144/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
9.  380810300 FLOROVIN-PLANT PIN   butoksikarboksim 10% WACKER;VETERINA  PLIVA LJUBLJANA  32702142/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
        ŠTAPIČI
10. 380810900 FOLIDOL OLJE      mineralno olje 52,6% BAYER CS      BAYER CS; PINUS  32702116/03/1 30-apr-2003   ni dovoljena
   380810400             paration-etil 10%
11. 380810400 FOLIMAT LC-50      ometoat 57,5%    BAYER CS      BAYER CS; PINUS  32702144/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
12. 380810100 FORTH Univerzalni    permetrin 0,25%   COPYR       BIOTEH       32702114/03 30-apr-2003    31-dec-2003
        insekticid
13. 380830110 GALIUM         diklorprop 31%    HERBOS       SEMENARNA     32702147/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
   380830110             MCPA 10%
   380830110             mecoprop 16%
14. 380830270 GLYPHOGAN 480 SL    glifosat 48%     MAKHTESHIM AGAN  KARSIA        3270238/02 17-mar-2003   13-sept-2004
15. 380830270 GRASIDIM        setoksidim 18,6%   SIPCAM;VETERINA  PLIVA LJUBLJANA  32702142/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
16. 380810400 HOSTAQUICK 50-EC    heptenofos 50%    BAYER CS      BAYER CS     32702144/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
17. 380810400 METASYSTOX-i      demeton-S-metil 25% BAYER CS      BAYER CS; PINUS  32702144/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
18. 380810100 NEO-PERMIN       permetrin 0,5%    UNICHEM      UNICHEM       32702114/03 30-apr-2003    31-dec-2003
19. 380810900 NEORON 500 EC      brompropilat 50%   SYNGENTA      SYNGENTA AGRO   32702143/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
20. 380810400 PIROX FLUID       diazinon 4,5%    AGRORUŠE      AGRORUŠE     32702145/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
   380810900             tetradifon 0,9%
   380820800             triforin 4,5%
21. 380830130 PROMEPIN 500 TEKOČI   prometrin 50%    PINUS       PINUS       32702146/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
22. 380830130 PROMETREX 50 SC     prometrin 50%    MAKHTESHIM AGAN  KARSIA      32702236/02/2  5-feb-2003   ni dovoljena
23. 380830130 PROMETREX 50 WP     prometrin 50%    MAKHTESHIM AGAN  KARSIA      32702239/02/3  5-feb-2003   ni dovoljena
24. 380830270 ROUNDUP         glifosat 48%     MONSANTO      ZADRUŽNA KMET.    3270226/02 28-mar-2002   ni dovoljena
                                        DRUŽBA
25. 380830130 SIMANEX 50 SC      simazin 50%     MAKHTESHIM AGAN  KARSIA      32702238/02/3  5-feb-2003   ni dovoljena
26. 380830130 SIMANEX 50 WP      simazin 50%     MAKHTESHIM AGAN  KARSIA       32702234/02  6-feb-2003   24-sept-2004
27. 380810100 TERMINATOR       permetrin 0,25%   COPYR       BIOTEH       32702114/03 30-apr-2003    31-dec-2003
        Univerzalni insekticid
28. 380820800 TRIFEN         fentin acetat 40%  PINUS TKI Rače   PINUS TKI Rače  32702203/03/1 15-jul-2003    20-dec-2003
29. 380810300 UNDEN 50 WP       propoksur 50%    BAYER CS      BAYER CS; PINUS  32702144/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
30. 380810400 ZLATICA OFUNAK-P    piridafention 3%   HERBOS       SEMENARNA     32702147/03/1 25-jul-2003    31-dec-2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. 327-02-176/2003/1
Ljubljana, dne 22. julija 2003
EVA 2003-2311-0223
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
* Ta seznam vsebinsko povzema uredbo št. 2076/2002/ES ter odločbe št. 478/2002/ES, 479/2002/ES, 520/2001/ES in 817/2000/ES.