Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3663. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo, stran 11428.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in prvega odstavka 108. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije
za gospodarstvo
I
V odloku o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 109/2000, 3/2001, 43/2001 in 20/2002) se:
– besedilo II. točke spremeni in dopolni v naslednjem:
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Odbor za gospodarstvo obravnava tudi predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na strukturno politiko in regionalni razvoj.”
Sedanji drugi odstavek postane tretji.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/23
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 904-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.