Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3659. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo, stran 11427.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99-ZPP, 38/99, 28/2000, 26/2001-PZ in 56/2002-ZJU), prvega odstavka 258.c člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, I-17/91-ZUDE, 13/93, 66/93, 39/96 – odločba US, 61/96 – odločba US, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000 – odločba US in 24/2001) in 112. člena poslovnika državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 sprejel
S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Marko BREGAR, na sodniško mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Brežice.
Št. 716-01/89-2/108
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 911-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.