Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3650. Zakon o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A), stran 11425.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona
o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2003.
Št. 001-22-63/03
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O PREVOZIH
V CESTNEM PROMETU (ZPCP-1A)
1. člen
V zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/2001) se prvi odstavek 123. člena spremeni tako, da se glasi:
“(1) V prehodnem obdobju do oblikovanja gospodarske javne službe za opravljanje javnih linijskih prevozov potnikov oziroma do 31. 12. 2004, se prevoznikom, ki opravljajo javne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu na podlagi registriranih voznih redov, iz proračuna Republike Slovenije dodeli subvencija.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/92-2/36
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EPA 860-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.