Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3609. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra, stran 11291.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), 16. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), 19. točke prvega odstavka 2. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002) in 2. točke prvega odstavka 2. člena in 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Tržič na 5. redni seji dne 26. junija 2003 sprejel
S K L E P
o odvzemu statusa grajenega
javnega dobra
1
Odvzame se status grajenega javnega dobra za nepremičnini parc. št. 1179/6 dvorišče 32 m2, ki je vpisana v seznamu II k.o. Bistrica in za parc. št. 865/6 dvorišče v izmeri 1268 m2, ki je vpisana v seznamu I k.o. Križe Okrajnega sodišča v Kranju, ker ne služita več namenu javnega dobra.
2
Župana Občine Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi statusa grajenega dobra za nepremičnini iz 1. točke tega sklepa.
3
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta občine Tržič in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-0136/03-05
Tržič, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.