Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3602. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah, stran 11278.

Na podlagi 12., 31. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 30. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah, ki ga je izdelalo podjetje RRD – regijska razvojna družba d.o.o, Ljubljanska 76, Domžale.
II
Osnutek bo javno razgrnjen v spodnji dvorani Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v petek 5. 9. 2003 ob 18. uri v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.
IV
Pisne pripombe k osnutke lahko občani in ostali zainteresirani vpišejo v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali pošljejo Oddelku za okolje in prostor občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03101-0002/03
Šmarje pri Jelšah, dne 18. julija 2003.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.