Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3599. Sklep o dopolnitvi programa priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo "Bistrica", stran 11274.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02 in 8/03) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 7. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi programa priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
1. člen
Dopolni se program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (Uradni list RS, št. 35/02).
2. člen
Program priprave se dopolni v tretjem in četrtem odstavku 1. točke tako, da glasi:
»Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99 in dopolnitev 2000) je območje, ki zajema parc. št. 1385/1-del,1385/3-del, 1386-del, 1392/1, 1392/2, 1392/3, 1500-del, 1576-del, 1578/2, 1578/3, 1578/4, 1578/5, 1579/3, 1579/4, 1580/1, 1580/2, 1582/1, 1582/5, 1583, 1585/1, 1657/4, 1660, 1661/1, 1661/4, 1661/5, 1661/6, 1665/1, 2501-del. 2506-del, 2560, 2561, 2562, 2563, 2695-del, vse k.o. Slovenska Bistrica.
Velikost območja je približno 28 ha.«
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 10/032-01/6-10/2003
Slovenska Bistrica, dne 7. julija 2003.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.