Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3587. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kozje, stran 11245.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 6. redni seji dne 10. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Kozje
I
Za podžupana Občine Kozje se imenuje Božidar Sok, Kozje 144, Kozje.
II
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno v skladu z nalogami, za katere ga bo iz svoje pristojnosti pooblastil župan občine.
III
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana in sicer v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
IV
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-6-002/03
Kozje, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.