Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3585. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje, stran 11244.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00), 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00), v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02) je Občinski svet občine Kozje na 6. redni seji dne 10. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Kozje
1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Kozje, enota vrtec Kozje, znaša mesečno po starostnih skupinah:
1. I. starostna skupina
  (od 1. do 3. leta – jaslični oddelek)     75.580 SIT
2. II. starostna skupina
  (od 3. leta do vstopa v šolo)        70.710 SIT.
Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini znaša 70% cene celodnevnega programa, ki ga plačajo starši.
Cena prehrane znaša dnevno 350 SIT.
2. člen
Za otroka, ki ga starši izpišejo iz vrtca za mesec ali več, se plača 50% cene od plačilnega razreda, v katerega se razporeja.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Kozje št. 06202-28-004/02 z dne 16. 5. 2002 o povečanju cene v OŠ Kozje – enota vrtec Zmajček Kozje.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2003 dalje.
Št. 06202-6-009/03
Kozje, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.