Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3584. Sklep Občinskega sveta občine Kozje o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kozje, stran 11244.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na svoji 6. seji dne 10. 7. 2003 sprejel naslednji
S K L E P
V Občinsko volilno komisijo občine Kozje se imenujejo naslednji člani:
Predsednik: Sergej Rojs, Rjavica 1c, Rogaška Slatina
Namestnica predsednika: Andreja Reher, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
Član: Gradišek Jožef, Kozje 155, Kozje
Namestnik člana: Marta Kunst, Vrenska gorca 61, Buče
Članica: Barbara Potočnik, Gubno 38, Lesično
Namestnica članice: Tanja Gril Leskovšek, Gubno 34, Lesično
Članica: Svetlana Bračun, Kozje 121, Kozje
Namestnik članice: Marjan Kocman, Lesično 7, Lesično.
Št. 06202-6-007/03
Kozje, dne 10. julija 2003.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.