Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3579. Spremembe kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, stran 11222.

S P R E M E M B E
K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti trgovine Slovenije
1. člen
V kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 10/98 in 110/99) se spremenijo peta, sedma, in osma alinea 5. točke 47. člena za čas od 1. 7. 2003 do 31. 12. 2003, tako da se glasijo:
– za nočno delo                65%
– za delo v nedeljo              65%
– za delo na dela proste dneve po zakonu   65%.
V kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 10/98, 110/99) se spremenijo peta, sedma, in osma alinea 5. točke 47. člena za čas od 1. 1. 2004 dalje, tako da se glasijo:
– za nočno delo                75%
– za delo v nedeljo              75%
– za delo na dela proste dneve po zakonu   75%.
2. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana dne 9. julija 2003.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za trgovino
Predsednik
Stanislav Brodnjak l. r.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Predsednik
Franci Lavrač l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za trgovino
Predsednik
mag. Marjan Sedej l. r.
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Sindikat trgovine Slovenije
Predsednik
Dejan Cividini l. r.
Te spremembe kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji sprememb kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 18. 7. 2003 pod zap. št. 43/9 in št. spisa 121-03-028/94-027.