Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3578. Razlaga kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije, stran 11222.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96; v nadaljevanju: KPPS) je na seji dne 23. 7. 2003 v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
premogovništva Slovenije
I
Komisija za razlago KPPS je skladno z določbo drugega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sprejela razlago KPPS in z njo določila določbe KPPS, ki se v skladu z zakonom o delovnih razmerjih uporabljajo, in določbe, ki se ne uporabljajo:
1. do 20. člen: se uporabljajo v celoti
21. do 24. člen: se uporabljajo v celoti
25. člen: se uporablja v celoti
26. člen: se uporablja v celoti
27. člen: se uporablja v celoti
28. in 29. člen: se ne uporabljata v celoti
30. do 32. člen: se ne uporabljajo
33. do 40. člen: se ne uporabljajo
41. in 42. člen: se ne uporabljata
43. člen: se ne uporablja
44. in 45. člen: se ne uporabljata
46. člen: se ne uporablja
47. člen: se ne uporablja
48. člen: se ne uporablja
49. člen: se ne uporablja
50. člen: se uporablja, razen prvega odstavka, ki se ne uporablja, pri čemer se sklep, ki ga izda direktor, nanaša na ugotovitev prenehanja potreb po delu določenih delavcev iz poslovnih razlogov
51. in 52 člen: se uporabljata v celoti
53. člen: se uporablja v celoti, pri čemer se po določbi prvega odstavka v isto kategorijo razvrščajo delavci, ki delajo na delovnih mestih in so medsebojno zamenljivi
54. člen: se uporablja v celoti
55. in 56. člen: se uporabljata v celoti
57. člen: se uporablja v celoti
58. člen: se uporablja v celoti
59. člen: se uporablja v celoti
60. člen: se uporablja, razen prvega odstavka, ki se ne uporablja
61. člen: se uporablja v celoti
62. in 63. člen: se uporabljata v celoti
64. člen: se uporablja, razen druge in tretje alinee, ki se ne uporabljata
65. in 66. člen: se uporabljata v celoti
67. člen: se uporablja v celoti
68. člen: se uporablja, razen drugega odstavka, ki se ne uporablja
69. do 73. člen: se uporabljajo v celoti
74. in 75. člen: se uporabljata v celoti, pri čemer se pojem razporejanja oziroma prerazporejanja pod razumeva kot premestitev znotraj istega delokroga, skladno s pogodbo o zaposlitvi, če pa tega ni, pa kot sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
76. člen: se uporablja v celoti
77. člen: se ne uporablja
78. člen: se uporablja, razen drugega odstavka, ki se ne uporablja
79. člen: se ne uporablja
80. in 81. člen: se uporabljata v celoti
82. do 87. člen: se uporabljajo v celoti
88. do 92. člen: se uporabljajo v celoti
89. člen: se uporablja v celoti, pri čemer se pojem začasnih razporeditev pod razumeva kot premestitev znotraj istega delokroga, skladno s pogodbo o zaposlitvi, če pa tega ni, pa kot sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
93. do 112. člen: se uporabljajo v celoti
113. člen: se ne uporablja
114. člen: se uporablja v celoti
115. do 118. člen: se ne uporabljajo
119. in 120. člen: se uporabljata v celoti
121. člen: se uporablja, razen drugega odstavka, ki se ne uporablja
122. do 139. člen: se uporabljajo v celoti
140. do 164. člen: se uporabljajo v celoti
Skladno s to razlago se tako uporabljajo le tiste določbe KPPS, ki niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).
II
Ta razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
komisije za razlago KPPS
Iztok Cilenšek l. r.

AAA Zlata odličnost