Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3556. Pravilnik o programu posebnega dela izpita za zdravstvenega inšpektorja, stran 11178.

Na podlagi 8. člena zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 99/99) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o programu posebnega dela izpita
za zdravstvenega inšpektorja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa program posebnega dela izpita za zdravstvenega inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izpit).
II. PROGRAM IZPITA
2. člen
Posebni del izpita obsega preverjanje znanja oziroma poznavanja predpisov z delovnega področja Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, in sicer nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja:
– nalezljivih bolezni;
– zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil oziroma hrane;
– pitne vode;
– mineralne vode;
– izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
– omejevanje porabe alkohola;
– kozmetičnih proizvodov;
– igrač;
– tobaka, tobačnih proizvodov;
– kopalnih voda;
– minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področju otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah;
– splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj;
– odpadkov, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti.
3. člen
Podrobnejši seznam zakonov in drugih predpisov za posamezno področje, pregled pravnih virov in druge študijske literature pripravi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
4. člen
Kandidat opravlja posebni del izpita iz vseh področij iz 2. člena tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-35/2003
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-2711-0038
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje