Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3546. Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje, stran 11100.

Na podlagi drugega odstavka 15.b. člena zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98 – popr., 23/99 – ZSVP in 110/2002), izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje
1. člen
Kot blago, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje, se štejejo:
1. Proizvodi za gospodinjsko in podobno uporabo, in sicer:
– električni aparati za ogrevanje, klimatizacijo in ventilacijo prostorov,
– električni aparati za pripravljanje in hrambo hrane,
– električni aparati za pranje, čiščenje in vzdrževanje,
– električni aparati za ogrevanje vode,
– električni aparati za nego telesa,
– električno orodje,
– električne črpalke,
– električni usmerniki, napajalniki in polnilniki akumulatorskih baterij,
– električni šivalni in pletilni stroji,
– fotografski aparati,
– ure, ki se prodajajo kot samostojni merilci časa,
– glasbila,
– gospodinjske tehtnice,
– hišno, pisarniško in šolsko pohištvo.
2. Proizvodi avtomobilske in podobne industrije, in sicer:
– cestna motorna in priklopna vozila ter vozila s pomožnim motorjem in kolesa,
– motorji za cestna motorna vozila ter vozila s pomožnim motorjem, ki so dana v promet kot posebni proizvodi,
– gume za cestna motorna in priklopna vozila, vozila s pomožnim motorjem in kmetijske stroje,
– akumulatorske baterije, razen akumulatorskih baterijskih vložkov splošne rabe.
3. Stroji in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin, in sicer:
– kmetijski traktorji in njihovi priklopniki,
– stroji in naprave za obdelavo in urejanje vrtov, trate in žive meje,
– stroji in naprave za setev, nego in zaščito rastlin,
– stroji in naprave za žetev in spravilo pridelkov,
– stroji in naprave za čiščenje, sortiranje, pakiranje in transport kmetijskih pridelkov,
– stroji in naprave za pripravljanje in raznašanje živinske krme,
– oprema za rejo živali za prehrano.
4. Proizvodi informacijske tehnologije, in sicer:
– radijska in telekomunikacijska terminalna oprema,
– osebni, dlančni in podobni računalniki,
– vgradne komponente za osebne in podobne računalnike,
– periferna oprema, ki se priključuje na osebne in podobne računalnike,
– računalniška komunikacijska oprema,
– kalkulatorji in računski stroji,
– stroji za fotokopiranje in razmnoževanje,
– registrirne blagajne.
5. Športna oprema in rekviziti, in sicer:
– športna oprema in rekviziti, ki imajo lastnost mehanizma,
– sestavni deli športne opreme in rekvizitov, ki imajo lastnost mehanizma,
– športno in lovsko orožje.
6. Proizvodi s področja radiokomunikacij, avdio in video tehnike in naprav, ki se nanje priključujejo, in sicer:
– radijski in televizijski sprejemniki,
– naprave za snemanje in reprodukcijo avdio in video zapisov vseh formatov,
– ojačevalniki in pretvorniki signalov,
– naprave za daljinsko krmiljenje,
– sestavni deli za kabelske distribucijske in skupne antenske sisteme,
– naprave za napajanje naprav iz prejšnjih alinei tega odstavka.
7. Elektromedicinski pripomočki, namenjeni osebni uporabi, in sicer:
– naprave za kontrolo in rehabilitacijo sluha,
– naprave za pomoč slepim,
– vse vrste ortopedskih in protetičnih mehanizmov,
– elektromedicinske naprave za merjenje telesnih parametrov, kot na primer: merilnik srčnega utripa, krvnega tlaga, krvnega sladkorja in podobno.
2. člen
Kot rabljeno blago, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje, se štejejo:
– cestna motorna vozila,
– priklopna vozila
– vozila s pomožnim motorjem.
3. člen
Garancijski rok za blago začne teči z dnem njegove izročitve končnemu uporabniku.
Garancijski rok za blago iz 1. člena tega pravilnika ne sme biti krajši od enega leta.
4. člen
Rok zagotavljanja vzdrževanja, zagotavljanja nadomestnih delov in priklopnih aparatov za blago iz 1. člena tega pravilnika ne sme biti krajše od treh let.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
– odredba o izdelkih, ki smejo v promet le z garancijskim listom, tehničnim navodilom in seznamom pooblaščenih servisov, ter o najkrajšem garancijskem roku zanje (Uradni list SFRJ, št. 5/78),
– odredba o elektromedicinskih pripravah oziroma opremi, ki sme v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanjo (Uradni list SFRJ, št. 66/80),
– odredba o grafični opremi, ki sme v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanjo (Uradni list SFRJ, št. 66/80),
– odredba o električnih aparatih za gospodinjstvo, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),
– odredba o plinskih aparatih za gospodinjstvo, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/81),
– odredba o proizvodih avtomobilske industrije, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 9/81, 62/84),
– odredba o določitvi aparatov za gašenje požara, ki smejo v promet samo, če so opremljeni z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 45/81),
– odredba o opremi za opravljanje dejavnosti v kmetijstvu, ki mora biti opremljena s tehničnim navodilom in mora biti zanjo določen rok zagotovljenega servisiranja, ter o najkrajšem roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 63/81),
– odredba o pisarniških pisalnih strojih, računalniških strojih in strojih za razmnoževanje besedila ter registrirnih blagajnah za uporabo v trgovini, gostinstvu in hotelirstvu, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 17/85),
– odredba o izolacijskih napravah in opremi za kontrolo izolacijskih naprav, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 4/87),
– odredba o športni opremi in rekvizitih, ki smejo v promet le z garancijskim listom in tehničnim navodilom, ter o najkrajšem garancijskem roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 41/87),
– odredba o napravah s področja radiokomunikacij, avdio in video tehnike in napravah, ki se nanje priključujejo, ki smejo v promet le z garancijskim listom, ter o najkrajšem garancijskim roku in roku zagotovljenega servisiranja zanje (Uradni list SFRJ, št. 28/89).
6. člen
Garancije, ki so izdane na podlagi predpisov iz prejšnjega člena, veljajo do preteka garancijskega roka.
Rok zagotavljanja vzdrževanja, zagotavljanja nadomestnih delov in priklopnih aparatov za blago, ki je bilo dano v promet pred uveljavitvijo tega pravilnika, traja do izteka roka, vendar največ tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-9/2003
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-2111-0011
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica za gospodarstvo