Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2003 z dne 29. 7. 2003

Kazalo

3544. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške cisterne, stran 11099.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena ter petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti pravilnika o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške cisterne
1. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o meroslovnih zahtevah za cestne in železniške cisterne (Uradni list RS, št. 6/02).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/03
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
EVA 2003-3311-0158
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport