Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3502. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček, stran 11011.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena in drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00) in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji dne 3. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček
I
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji višini:
   – polna ekonomska cena         73.736 SIT
  – ekonomska cena z dvema obrokoma   58.989 SIT
  – ekonomska cena z enim obrokom    44.242 SIT
II
Skupni stroški živil na otroka mesečno znašajo 8.050 SIT.
   – cena kosila mesečno          5.250 SIT
  – cena malice mesečno          2.800 SIT
  – odbitna postavka za
   polno ekonomsko ceno        403 SIT/dan
  – odbitna postavka za
   ekonomsko ceno z enim obrokom    140 SIT/dan
Za dnevne odsotnosti, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten, vendar le v primeru, če starši otroka odjavijo vsaj tri dni pred odsotnostjo, oziroma na dan, ko je zbolel.
III
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v izbranem oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten 30% njim določenega zneska plačila. V nasprotnem primeru za ta čas otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet.
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev (domicilna občina).
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 64003-00019/2003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.

AAA Zlata odličnost