Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3500. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Sveta Ana, stran 11010.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01), druge alinee 26. člena zakona o pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90), osemnajste alinee 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/96, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/97, 68/98 in 74/98) in drugega odstavka 18. člena odloka o pokopališkem redu na pokopališčih v Občini Lenart (Uradni list SRS, št. 13/75, 19/87, 44/87 in 25/88 ter Uradni list RS, 37/90 in 2/91) je Občinski svet občine Sveta Ana na 5. redni seji dne 7. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini Sveta Ana
I
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam pogrebnih storitev, ki jih opravlja Pogrebne in pokopališke storitve Slavko Jančič s.p. na pokopališčih v Občini Sveta Ana:
Izkop in zasip groba ter zaščita sosednjih
grobov                       21.484 SIT
Pogreb v grobnico                  10.801 SIT
Pogreb otroka do 1. leta              10.801 SIT
Žarni pokop                     7.271 SIT
Delo s pokojnim (oblačenje, polaganje,
prelaganje)                     5.312 SIT
Pobiranje pokojnika:
– brez večjih poškodb                2.727 SIT
– z večjimi poškodbami                4.155 SIT
Kompletiranje krste in znamenje           1.298 SIT
Prijava pogreba                   1.298 SIT
Urejanje dokumentacije (mrliški list, dovoljenje za
pokop, odjava zavarovanj, obveščanje KS)       1.948 SIT
Poglobitev groba                   3.246 SIT
Prva ureditev groba (odvoz vencev,
ureditev groba)                   5.453 SIT
PREVOZ:
– prevožen km v domovini                118 SIT
– prevožen km v tujini                 130 SIT
– lokalni prevoz do 50 km              7.083 SIT
EKSHUMACIJA:
– pred pretekom 10 let               45.448 SIT
– po preteku 10 let                 35.060 SIT
VREDNOST URE:
– grobar KV                     1.381 SIT
– delavec PKV                    1.168 SIT
– intelektualna ura                 1.381 SIT
– strojna ura                    1.912 SIT
Cinjenje kovinskega vložka              2.337 SIT
Organizacija pogreba 3 – 4 ure       št. ur x 1.381 SIT
Pogrebno moštvo              št. oseb x 3.507 SIT
II
V cenah storitev ni zaračunan 8,5% davek na dodano vrednost.
III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35207-002/03
Sveta Ana, dne 7. julija 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost