Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3499. Sklep o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjevanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana, stran 11010.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) in na podlagi 68. in 81. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99 in 25/01) je Občinski svet občine Sveta Ana na 5. seji dne 7. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Sveta Ana
1. člen
V 13. členu se v drugem odstavku v sedmi alinei spremeni besedilo tako, da se glasi »veljavno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo«.
V 14. členu se 12. točka spremeni tako, da se glasi »12. Sofinanciranje izgradnje kategoriziranih JP in nekategoriziranih zasebnih cest, ki so namenjene kot dovozne ceste na posamezno kmetijo in so oddaljene več kot 100 m od glavne ceste« in doda se 13. točka, ki se glasi: »13. Sofinanciranje ostalih dejavnosti v kmetijstvu«.
V 14. členu se doda zadnji odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za pridobitev sredstev pod točko 12:
– ustrezna projektna dokumentacija oziroma ustrezna dovoljenja za gradnjo,
– mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe,
– status kmeta,
– dokazila o lastništvu zemljišča ali služnostna pogodba,
– najmanj dve ponudbi izvajalcev,
– podpisana pogodba z izvajalcem,
– dokazilo o plačilu pogodbene obveznosti«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32001-07/2003
Sveta Ana, dne 7. julija 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost