Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3484. Sklep o določitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev, stran 10978.

Na podlagi 13. člena odloka o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj je Svet mestne občine Kranj na 7. seji dne 26. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev
1. člen
Cene storitev v stanovanjskih hišah ali stanovanjskih enotah
Redno čiščenje naprav
  prva tuljava, prva storitev               3.200
  kurilna naprava moči nad 8 kW              2.750
  tuljava kurilne naprave moči nad 8 kW          1.450
  skupna tuljava v etažnem stanovanju           1.450
  iztočnica                        1.100
  dimovodni kanal                      550
– storitve v sklopih
  tuljava z iztočnico                   4.300
  dve tuljavi z iztočnico                 5.750
  tuljava z iztočnico in kurilna naprava do 8 kW      6.300
  tuljava z iztočnico in kurilna naprava nad 8 kW     7.600
Pregledi naprav
– prvi pregled naprav
  v stanovanjski hiši                   21.400
  v etažnem stanovanju                  13.200
  ene tuljave                       2.900
– pregled dimovodnih poti                  3.200
– letni pregled naprav          50% cene čiščenja naprav
                            v uporabi
– ponovni pregled         50% cene prvega pregleda naprav
                   ali letnega pregleda naprav
Meritve emisij dimnih plinov
  prva ali občasna meritev                 7.600
  ponovna meritev                     3.800
2. člen
Cenik storitev v poslovnih objektih
Redno čiščenje naprav
– gostinski štedilnik, pekovska peč             7.600
– kurilna naprava moči
  do 50 kW                        10.110
  do 100 kW                        12.620
  do 400 kW                        17.984
  do 700 kW                        25.534
  do 1.500 kW                       37.285
  vsak nadaljnji 1 kW                    134
– dimovodna tuljava od kurilne naprave moči
  do 100 kW                        4.300
  do 700 kW                        7.412
  do 1.500 kW                       10.618
  prezračevalna tuljava, iztočnica             3.200
– dimovodni kanali
  dolžine do 0,50 metra                  3.200
  vsak nadaljnji meter                   1.450
Pregledi naprav
– prvi pregled
  kurilna naprava                     37.285
  tuljava                         3.200
– pregled dimovodnih poti
  kurilna naprava           40% cene čiščenja naprave
  tuljava                  60% čiščenja tuljave
– letni pregled        50% cene čiščenja naprav v uporabi
– ponovni pregled            50% cene prvega pregleda
                   in pregleda dimovodnih poti
Meritve emisij dimnih plinov
– kurilne naprave moči do 24 kW              15.930
– kurilne naprave moči nad 24 kW
  prva meritev                      24.260
  druga meritev                      11.642
  tretja meritev                      6.970
– ponovna meritev                     11.620
3. člen
Delo po času in ostale storitve
ročno čiščenje naprav                    5.750
strojno čiščenje naprav                   7.600
izdelava strokovnih ocen in poročil             9.148
proti korozijska zaščita         50% cene čiščenja naprav
4. člen
Drugi pogoji izvajanja dimnikarskih storitev:
1. za zaključno čiščenje naprav, ob koncu kurilne sezone in za pripravo naprav za inšpekcijski pregled, se cene čiščenja povečajo za 50%;
2. za storitve, ki se opravljajo pod težkimi pogoji (delo na višini, v notranjosti kurilne naprave, temperaturne razlike, škodljivi plini ipd.) in za izžiganje tuljav se cene povečajo za 50%;
3. za pripravo in zaključek dela v industriji se cene storitev povečajo za 30%;
4. kadar se meritve emisij dimnih plinov izvajajo skupaj z letnim pregledom naprav, se obračuna le cena za meritev emisij dimnih plinov;
5. čas na poti se obračuna le za posamezno storitev v objektu, ki je oddaljena od Kranja več kot 30 minut vožnje z vozilom oziroma v primeru peš hoje do uporabnika, če je uporabnik oddaljen eno uro peš hoje;
6. za storitve, ki so bile najavljene, pa jih po krivdi uporabnika ni bilo mogoče opraviti, se obračuna povračilo v višini dejanskih stroškov; kot krivdo uporabnika je mogoče smatrati le v primeru, ko uporabnik potrdi najavljen čas prihoda dimnikarja ali ko uporabnik naroči dimnikarske storitve, potrdi najavljen čas vendar dimnikar ne more opraviti storitve;
7. če ima pravni subjekt svoje poslovne prostore v objektu, ki ima status stanovanjske hiše oziroma stanovanjske enote, se storitve zaračunajo po 1. členu tega cenika.
5. člen
Vse cene v ceniku so v slovenskih tolarjih. V cenah je upoštevan 20% DDV ter koncesijska dajatev.
6. člen
Cenik se uporablja od 1. 10. 2003.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35209-0003/2003-46/14
Kranj, dne 26. junija 2003.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost