Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3480. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta "Gospodarska cona sever" - spremembe in dopolnitve, stran 10974.

Na podlagi 17. člena navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in na podlagi statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje je na 6. seji dne 23. 4. 2003 sprejel
S K L E P
programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta “Gospodarska cona sever” – spremembe in dopolnitve
1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Gospodarka cona sever – spremembe in dopolnitve, ki ga je izdelalo podjetje Parcela d.o.o. iz Ljubljane, Dunajska 109, v decembru 2002.
2. člen
Stroški izgradnje komunalne infrastrukture za območje zazidalnega načrta Gospodarska cona sever – spremembe in dopolnitve znašajo 781,762.141 SIT izračunani na dan 31. 12. 2002. V ceni je zajeta tudi cena primarnih komunalnih naprav v višini 103,116.000 SIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznaka Namembnost         Gradbena Individualne Kolektivne komunalne Kolektivne komunalne    Skupaj Komunalni Komunalni
območja območja           parcela   komunalne       naprave        naprave        prispevek prispevek
                    (m2)    naprave  – Kadunčeva cesta    – ostale ceste         v SIT/m2 v EUR/m2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    Poslovno stanovanjski objekti 7.264  15.281.314      26.466.005      16.872.078  58.619.397  8.069,85   35,09
2    Več stanovanjski objekti   34.250  342.516.533      95.939.268      253.081.172  691.536.973 20.190,86   87,79
3    Stanovanjski objekt       920   2.830.741       396.990       2.812.013   6.039.744  6.564,94   28,54
4    Športna dvorana        2.010   7.602.223      9.527.762       8.436.039  25.566.024 12.719,41   55,30
    Skupaj            44.444  368.230.811     132.330.025      281.201.302  781.762.138 17.589,82   76,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno revalorizira skladno z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad RS.
4. člen
Občina ne prevzema rokovne odgovornosti za izgradnjo komunalne infrastrukture.
5. člen
V ceni komunalnega prispevka je vključena tudi priključna taksa za naslednje komunalne naprave: vodovod, kanalizacija in vročevod.
6. člen
Za izvedbo komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta lahko Občina Grosuplje pooblasti konzorcij investitorjev, posamezne investitorje oziroma ustrezne organizacije.
Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi Občina Grosuplje.
V primeru, da komunalno opremljanje izvaja konzorcij investitorjev, posamezni investitorji oziroma ustrezne organizacije, pa je potrebno plačati samo del komunalnega prispevka za primarne vode in za vso infrastrukturo, ki jo občina ne bo poverila v izvajanje.
Izvajalec se izbere na podlagi javnega razpisa, skladno z zakonom o javnih naročilih.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati v osmih dneh po objavi.
Št. 40305-231/99
Grosuplje, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost