Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3478. Sklep o javni razgrnitvi (2) spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001, stran 10974.

Na podlagi 32. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) ter 16. in 110. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 9. redni seji dne 15. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi (2) spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001
1. člen
Javno se razgrne sprememba osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001, ki ga je izdelal Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana (odgovorni nosilec naloge je Marjeta Novšak u.d.i.a.). Sprememba se nanaša na razširitev kamnoloma v Predstrugah, na razširitev stavbnega zemljišča za potrebe krajanov za šport in rekreacijo, povečanje zazidljivosti neposredno ob območju ZN v Zdenski vasi, zaokrožitev zazidljivosti zaradi parcelacije v Ponikvah, zmanjšanje obsega ureditvenega območja počitniškega naselja Kračice, zaokrožitev zazidljivosti območja namenjenega obrtno-industrijski coni do obstoječe trase ceste. Zamenjava zazidljivosti zaradi koridorja obvozne ceste. Razčlenitev vodne struge na območja ogrožene vodne struge ter na ostale ogrožene površine.
2. člen
Sprememba osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001, bo javno razgrnjena med delovnim časom v prostorih Občine Dobrepolje, Videm 35. V sredo bo javna razgrnitev do 19. ure.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne sedmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
3. člen
Pripombe in predloge k spremembam osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001, lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve, pisno na sedež Občine Dobrepolje.
V času javne razgrnitve bo na sedežu občine organizirana javna razprava, ki bo dne 6. 8. 2003 ob 19. uri.
Pred javno razgrnitvijo se skliče zbor vaščanov iz naselja Predstruge in Ponikve, z namenom obrazložitve širitve kamnoloma, kjer bodo poleg župana Občine Dobrepolje prisotni še predstavniki KPL ter strokovni pripravljalec predloga razširitve kamnoloma.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/2000
Dobrepolje, dne 15. julija 2003.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

AAA Zlata odličnost