Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2003 z dne 21. 7. 2003

Kazalo

3436. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, stran 10957.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je je minister za okolje, prostor in energijo dne 9. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 2237 Ljubinj, 2238 Podmelec, 2239 Kneža, 2240 Rut, 2241 Stržišče, 2242 Podbrdo, 2243 Obloke, 2244 Grahovo, 2085 Babni Vrt, 2136 Breg ob Savi, 2087 Golnik, 2088 Goriče, 2124 Hrastje, 2137 Jama, 2139 Mavčiče, 2127 Nemilje, 2695 Planica, 2140 Podreča, 2138 Praše, 2130 Pševo, 2129 Spodnja Besnica, 2086 Srednja vas, 2089 Tenetiše, 2126 Trboje, 2128 Zgornja Besnica, 2134 Žabnica, 1077 Celje, 1082 Teharje, 1071 Škofja vas, 1083 Bukovžlak, 1070 Arclin, 1065 Vojnik trg, 357 Bodkovci, 444 Bolečka vas, 500 Bolfenk, 378 Bratislavci, 505 Čermožiše, 456 Dežno, 497 Dobrina, 440 Doklece, 452 Dolena, 451 Gorca, 492 Gruškovje, 454 Jablovec, 443 Janški Vrh, 498 Kočice, 495 Kozminci, 503 Kupčinji Vrh, 491 Ložina, 450 Majski Vrh, 504 Nadole, 457 Podlehnik, 377 Polenšak, 439 Ptujska Gora, 453 Rodni Vrh, 356 Sakušak, 493 Sedlašek, 355 Senčak, 499 Sitež, 494 Stanošina, 441 Stogovci, 502 Stoperce, 496 Strajna, 501 Sveča, 455 Zakl, 506 Žetale, 984 Letuš, 992 Polzela, 995 Šempeter v Savinjski dolini, 996 Žalec, 1000 Levec, 1007 Grajska vas, 1010 Prekopa, 1011 Tešova, 1500 Dobindol, 1494 Jurka vas, 1561 Damelj, 1559 Radenci, 1560 Sinji Vrh, 1536 Talčji Vrh, 2015 Gorenji Logatec, 2007 Vrh, 2009 Petkovec, 2008 Rovte, 1983 Babna Gora, 1988 Butajnova, 1699 Dobravica, 1700 Ig, 1701 Iška Loka, 1707 Iška vas, 1986 Polhov Gradec, 1987 Setnik, 1989 Šentjošt, 1702 Tomišelj, 2714 Vrhe II, 1876 Jesenovo, 1878 Kotredež, 1879 Ržiše, 2649 Izlake, 1793 Ilova Gora, 1797 Zdenska vas, 1827 Krka, 1828 Podbukovje, 1826 Sušica, 1825 Zagradec, 1824 Valična vas, 1831 Višnje, 1802 Leskovec, 1803 Metnaj, 1689 Benete, 1663 Cajnarje, 1671 Gradiško, 1667 Hiteno, 1691 Hudi Vrh, 1665 Jeršiče, 1685 Krajič, 1655 Kranjče, 1669 Kremenca, 1692 Metulje, 1683 Nova vas, 1653 Osredek, 1656 Otave, 1674 Radlek, 1694 Ravne pri Topolu, 1666 Ravne pri Žilcah, 1672 Ravnik, 1688 Runarsko, 1662 Selšček, 1686 Strmca, 1690 Studenec, 1682 Studeno, 1664 Štrukljeva vas, 1693 Topol, 1670 Ulaka, 1673 Velike Bloke, 1687 Veliki Vrh, 1684 Volčje, 1668 Zales, 1654 Žilce, 1835 Hotič, 2655 Račica, 2656 Ribče, 1575 Stara Cerkev, 1576 Mahovnik, 1578 Željne, 1579 Rajhenav, 1580 Onek, 1594 Mozelj, 1595 Kumrova vas, 1596 Brezje, 1597 Koprivnik, 1598 Hrib, 774 Stopno, 773 Pečke, 772 Štatenberg, 775 Dežno, 770 Vrhole pri Laporju, 769 Laporje, 768 Hošnica, 767 Žabljek, 780 Stanovsko, 779 Pekel, 778 Brezje pri Poljčanah, 781 Lušečka vas, 782 Poljčane, 783 Studenice, 777 Modraže, 784 Hrastovec, 776 Jelovec, 785 Stari Grad, 2469 Dolenja Planina, 2470 Gorenja Planina, 2471 Kačja vas, 2472 Strmica, 2473 Studeno, 2474 Bukovje, 2476 Landol, 2477 Zagon, 2478 Hrašče, 2479 Studenec, 2480 Hrenovice, 2481 Velika Brda, 2482 Strane, 2483 Razdrto, 2484 Hruševje, 2485 Rakulik, 2486 Orehek, 2487 Rakitnik, 2488 Zalog, 2489 Stara vas, 2490 Postojna, 2491 Matenja vas, 2493 Volče, 2494 Košana, 2495 Suhorje, 2496 Stara Sušica, 2497 Nadanje selo, 2498 Narin, 2499 Kal, 2502 Radohova vas, 2503 Parje, 2504 Zagorje, 2505 Jurišče, 2506 Palčje, 2507 Trnje in 2704 Jurjeva dolina se z dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-20/2003
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
EVA 2003-2511-0122
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost