Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih, stran 10749.

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 57. ter 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih
1. člen
S tem odlokom se spreminjajo in dopolnjujejo posamezne določbe odloka o krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 27/96).
2. člen
V 6. členu v odseku a) se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva za urejanje lokalnih potreb na svojem območju.«
3. člen
Besedilo 7. člena se v celoti spremeni, tako, da se novo besedilo glasi:
»Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.«
4. člen
V 10. členu se črta osma alinea.
5. člen
Besedilo drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volilne enote in število članov svetov krajevnih skupnosti določi občinski svet s svojim aktom.«
6. člen
V drugem odstavku 15. člena se črta besedna zveza »volivci na zborih volivcev«.
7. člen
V 16. členu se črta druga alinea.
8. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja vsem krajevnim skupnostim, kjer uspe referendum za uvedbo samoprispevka, v času trajanja samoprispevka sofinaciranje izgradnje ali rekunstrukcije lokalne javne infrastrukture v deležu do 30% od višine predvideno zbranega samoprispevka.«
9. člen
20. člen se dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda besedilo:
»Krajevne skupnosti morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun.«
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-007-05/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost