Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem, stran 10744.

Na podlagi 70. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/2001), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) ter 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 7. seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spremenijo posamezna določila odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 67/00).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:
Vrtec posluje pod imenom: Vrtec Ravne na Koroškem.
Sedež vrtca je: Gledališka pot 4, Ravne na Koroškem.
3. člen
Spremeni se 5. člen in se glasi:
    Dejavnosti vrtca so:
55.510   dejavnost menz
55.520   priprava in dostava hrane (catering)
74.120   računovodske, knjigovodske in revizijske
         dejavnosti, davčno svetovanje razen revizijske dejavnosti
80.101   dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
80.422   drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
4. člen
Spremeni se druga alinea 15. člena in se glasi:
– mandat ravnatelja traja pet let.
5. člen
Te spremembe odloka pričnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/03-11
Ravne na Koroškem, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine
Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost