Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3326. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiforme encefalopatije (BSE), stran 10731.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja vršilka dolžnosti generalne direktorice Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiforme encefalopatije (BSE)
I
V odločbi o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiforme encefalopatije (BSE) (Uradni list RS, št. 37/03) se v prvem odstavku VIII. točke besedilo »Teleta, ki se uvažajo« nadomesti z besedilom »Teleta, uvožena«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-304/2003-1
Ljubljana, dne 7. julija 2003.
EVA 2003-2311-0215
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice VURS

AAA Zlata odličnost