Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3309. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti, stran 10627.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti
1. člen
V uredbi o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/02, 44/02, 64/02 in 27/03) se v 33. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do ukrepa pokrivanja dela stroškov analiz kakovosti pšenice in rži so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so v času žetve na podlagi analiz o kakovosti odkupili pšenico ali rž letine 2003 neposredno od pridelovalcev iz prvega odstavka 3. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: tržni odkupovalci). Z analizo, ki jo opravi neodvisna kontrolna institucija, morajo biti ugotovljene vsaj vlaga, primesi in hektolitrska masa.«.
2. člen
V prilogah 4 in 5 se številki »2002« nadomestita s številkama »2003«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-09/2001-10
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003- 2311- 0206
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost