Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče, stran 10615.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01 – odl. US in 108/02) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 7. redni seji dne 19. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice, s sedežem Slovenske Konjice, Stari trg 29, (v nadaljevanju: ustanovitelj) kot ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče, sprejema spremembo sedeža in dejavnosti navedenega javnega zavoda ter nekatere druge spremembe, kot je opisano v nadaljevanju.
2. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče (Uradni list RS, št. 66/96) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda: Šolska ulica 5, 3215 Loče.«
V prvi alinei četrtega odstavka 2. člena se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Podružnična šola Jernej v Svetem Jerneju«.
3. člen
Določba 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– H/55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
– H/55.510 Dejavnost menz
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.400 Izobraževanje odraslih
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O/92.623 Druge športne dejavnosti
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
4. člen
V drugem stavku drugega odstavka 19. člena odloka se črta beseda »štiri« in nadomesti z besedo »pet«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-11/96-9101
Slovenske Konjice, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost