Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3289. Odlok o o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, stran 10599.

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 6. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/01; v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 8. člena odloka.
3. člen
Za prvim odstavkom 8. člena odloka se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Namensko premoženje sklada je ustanovitelj opisal v popisu namenskega premoženja Javnega nepremičninskega sklada, z dne 19. 3. 2003, št. 36001-18/00. Namensko premoženje sklada sestavlja 28 stanovanj v stanovanjskih blokih Cesta v Rečico 4, 6 in 8, Laško, ki ležijo na parc. št. 1230/14, k.o. Rečica.
Namensko premoženje sklada je s cenitvenim elaboratom, z dne 28. 2. 2003, ocenil sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke, Marjan Salobir, inž. gradb., iz Laškega, iz katerega izhaja, da znaša skupna vrednost nepremičnega premoženja opredeljenega v drugem odstavku tega člena 493,325.458 SIT.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46401-02/2001-16-03
Laško, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost