Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003

Kazalo

3258. Pravilnik o vrstah, postopkih in načinih vodenja evidenc tujcev, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije, stran 10569.

Na podlagi šestega odstavka 35. člena zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o vrstah, postopkih in načinih vodenja evidenc tujcev, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa vrste evidenc ter način in postopke njihovega vodenja glede na vrste delovnih dovoljenj in namen njihove izdaje v skladu z zakonom o zaposlovanju in delu tujcev (v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Evidence iz prejšnjega člena vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod za zaposlovanje) na podlagi podatkov, pridobljenih v postopku izdaje delovnih dovoljenj, in podatkov, ki jih pridobi od drugih pristojnih organov v skladu z zakonom.
VRSTE EVIDENC
3. člen
Zavod za zaposlovanje vodi naslednje evidence tujcev:
1. Evidenco osebnih delovnih dovoljenj, ki se deli na naslednje evidence osebnih delovnih dovoljenj:
a) evidenco osebnih delovnih dovoljenj za nedoločen čas,
b) evidenco osebnih delovnih dovoljenj za čas treh let po posameznih kategorijah oseb iz osmega odstavka 10. člena zakona,
c) evidenco osebnih delovnih dovoljenj za čas enega leta posebej za begunce in za samozaposlene tujce.
2. Evidenco dovoljenj za zaposlitev, ki se deli na naslednje evidence dovoljenj za zaposlitev:
a) evidenco dovoljenj za nove zaposlitve,
b) evidenco dovoljenj za ponovne zaposlitve pri drugem delodajalcu,
c) evidenco dovoljenj za ponovne zaposlitve pri istem delodajalcu,
č) evidenco dovoljenj za zaposlitve brez kontrole trga dela.
3. Evidenco dovoljenj za delo, ki se deli na naslednje evidence dovoljenj za delo:
a) evidenco dovoljenj za napotene delavce po 13., 15., 16. in 17. členu zakona,
b) evidenco dovoljenj za usposabljanje in izpopolnjevanje,
c) evidenco dovoljenj za vsa sezonska dela in posebej za dela v kmetijstvu in gozdarstvu in dela v gradbeništvu,
č) evidenco dovoljenj za poslovodne delavce,
d) evidenco dovoljenj za individualne storitve.
VNAŠANJE PODATKOV V EVIDENCE IN OBJAVLJANJE
4. člen
Zavod za zaposlovanje zagotavlja tekoče in ažurno vnašanje z zakonom določenih podatkov v ustrezno evidenco.
5. člen
Zavod za zaposlovanje pridobi podatke iz 2. točke tretjega odstavka 35. člena zakona najmanj enkrat mesečno, v primeru suma kršitve delovno pravne zakonodaje pa nemudoma.
SHRANJEVANJE EVIDENC IN POSREDOVANJE POSAMEZNIH PODATKOV IZ EVIDENC
6. člen
Zavod za zaposlovanje vodi in hrani evidence v skladu s petim odstavkom 35. člena zakona.
Posamezni podatki iz evidenc se lahko posredujejo pristojnim organom na podlagi določb zakona in predpisov o varovanju osebnih podatkov.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-032/03-002
Ljubljana, dne 7. julija 2003.
EVA 2611-2003-0038
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost