Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3248. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik, stran 10458.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 37. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik
1
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Podrožnik.
Spremembe ureditvenega načrta se nanašajo na dopolnitev projekta navezovalnih cest.
2
Predlog bo javno razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje, in sicer 15 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava predloga. Javna obravnava bo v sredo dne 23. 7. 2003 ob 17. uri v sejni sobi Občine Mozirje.
4
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek Občinski upravi občine Mozirje.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/2001-2003
Mozirje, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.