Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3246. Stalna lista arbitrov pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d., stran 10457.

Na podlagi 9., 10. in 12. člena pravilnika o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d., je uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., na seji dne 2. 4. 2003 sprejela
S T A L N O L I S T O A R B I T R O V
pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
I. Predsednik in namestnik predsednika arbitraže
1. dr. Peter Grilc, univ. dipl. prav., Ljubljana – predsednik arbitraže
2. Janez Srebot, univ. dipl. prav., Ljubljana – namestnik predsednika arbitraže
II. Predsedniki arbitražnih senatov
1. Janez Ahlin, univ. dipl. prav., Ljubljana
2. dr. Peter Grilc, univ. dipl. prav., Ljubljana
3. Danila Ilešič, univ. dipl. prav., Ljubljana
4. Bojana Jesenek, univ. dipl. prav., Ljubljana
5. dr. Miha Juhart, univ. dipl. prav., Ljubljana
6. Boža Kocjan, univ. dipl. prav., Ljubljana
7. Mihaela Markovič, univ. dipl. prav., Ljubljana
8. Alojz Marolt, univ. dipl. prav., Kranj
9. Robert Marolt, univ. dipl. prav., Ljubljana
10. Marijan V. Mir, univ. dipl. prav., Ljubljana
11. Albert Mislej, univ. dipl. prav., Ljubljana
12. Ana Pogačnik Komar, univ. dipl. prav., Ljubljana
13. Janez Srebot, univ. dipl. prav., Ljubljana
14. Tit Stanovnik, univ. dipl. prav., Ljubljana
15. mag. Igor Strnad, univ. dipl. prav., Maribor
16. Savo Šifrer, univ. dipl. prav., Ljubljana
17. Janez Šlibar, univ. dipl. prav., Ljubljana
III. Arbitri izmed občanov
1. Mihael Ferlan, univ. dipl. inž. gradb., Ljubljana
2. Milan Končarevič, višji upr. del., Ljubljana
3. Matjaž Župec, ekonomist, Ljubljana
4. Anica Zajc, univ. dipl. prav., Velenje
5. Pavel Teršek, univ. dipl. prav., Laško
6. Peter Bogataj, univ. dipl. prav., Kranj
7. Gorazd Tršan, univ. dipl. prav., Kranj
8. Ksenija Gregorčič Mozetič, univ. dipl. prav., Sežana
9. Josip Jadrič, pravnik, Cerknica
10. Ivan Lubšina, univ. dipl. prav., Artiče
11. Ivan Čakar, univ. dipl. prav., Krško
12. Igor Vinčec, univ. dipl. prav., Lendava
13. Drago Trplan, univ. dipl. ekon., Murska Sobota
14. Nives Venko, univ. dipl. prav., Hrastnik
15. Milivoj Radak, univ. dipl. prav., Trbovlje
16. Vera Hlede, univ. dipl. prav., Nova Gorica
17. Marjeta Cvelbar, univ. dipl. prav., Idrija
18. Franci Kuhar, univ. dipl. prav., Novo mesto
19. Cveta Matjašič, univ. dipl. prav., Novo mesto
20. Ivan Abram, univ. dipl. prav., Koper
21. Bogomir Kobal, univ. dipl. prav., Selnica ob Dravi
22. dr. Gregor Pivec, dr. med., Maribor
IV. Arbitri izmed delavcev ZT, d.d.
1. Alojz Podlogar, univ. dipl. prav., Centrala
2. Martin Vahen, ekonomist, Centrala
3. Boštjan Rošker, univ. dipl. prav., Centrala
4. Margita Selan Voglar, univ. dipl. prav., Centrala
5. Aleš Zupan, univ. dipl. inž. kmet., Centrala
6. Djon Berišaj, univ. dipl. inž. tekst. tehn., Centrala
7. Leopold Vrabič, univ. dipl. ekon., Centrala
8. Milan Viršek, univ. dipl. prav., Centrala
9. Dagmar Komar Jadek, univ. dipl. prav., Centrala
10. mag. Andrej Kocič, univ. dipl. ekon., Centrala
11. Tomaž Primc, inž. gradb., Centrala
12. Marko Petkovšek, inž. stroj., Centrala
13. Milivoj Drenovec, univ. dipl. prav., OE Ljubljana
14. Vanda Gumzej, univ. dipl. prav., OE Ljubljana
15. Željko Batinič, univ. dipl. prav., OE Ljubljana
16. Alojz Lindner, univ. dipl. prav., OE Celje
17. Silva Koželj, univ. dipl. prav., OE Celje
18. Lucija Pretnar, univ. dipl. prav., OE Kranj
19. Nuša Rozman, univ. dipl. prav., OE Kranj
20. Magda Šajn, univ. upr. org., OE Postojna
21. Mateja Geržina, univ. dipl. prav., OE Postojna
22. Mojmira Planinc Robek, univ. dipl. prav., OE Krško
23. Tadej Avsec, univ. dipl. ek., OE Krško
24. Martin Raj, univ. dipl. prav., OE Murska Sobota
25. Bojan Blagovič, univ. dipl. prav., OE Murska Sobota
26. Anita Perdih Cizej, univ. dipl. prav., OE Trbovlje
27. Slavko Vran, univ. dipl. prav., OE Trbovlje
28. Mojca Vižintin, višji upr. del., OE Nova Gorica
29. Iztok Žgavc, univ. dipl. ing. elekt., OE Nova Gorica
30. Mateja Derlink, univ. dipl. prav., OE Novo mesto
31. Marica Makoter, univ. dipl. prav., OE Novo mesto
32. Anica Črešnik, univ. dipl. prav., OE Slovenj Gradec
33. Alojz Kamnik, višji upr. del., OE Slovenj Gradec
34. Valči Arh Leban, univ. dipl. prav., OE Koper
35. Jernej Veberič, univ. dipl. prav., OE Koper
36. Stojan Zidar, pravnik, OE Maribor
37. Aleksander Kuhar, univ. dipl. inž. str., OE Maribor
Ljubljana, dne 17. junija 2003.