Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

3242. Pravilnik o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do tolmača za slovenski znakovni jezik, stran 10445.

Na podlagi 21. člena zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do tolmača za slovenski znakovni jezik
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa podroben opis izkaznice, ki se izda gluhi osebi na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika.
S tem pravilnikom se določa tudi podroben opis vavčerja, s katerim gluha oseba plačuje tolmača v skladu s tretjim odstavkom 13. člena zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.
I. IZKAZNICA
2. člen
(izkaznica)
Izkaznica je identifikacijska kartica, s katero gluha oseba dokazuje pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika.
Obrazec izkaznice je objavljen v merilu 1:1 in je priloga 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(vsebina izkaznice)
Izkaznica vsebuje:
1. v levem zgornjem kotu je prostor za fotografijo velikosti 25 mm krat 30 mm,
2. pod fotografijo je prostor za ime in priimek imetnika izkaznice, pod tem pa prostor za številko odločbe,
3. desno od prostora za fotografijo je grb »REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE«, pod tem pa napis »IZKAZNICA«,
4. v spodnjem sredinskem delu je prostor za pečat osebe, ki je pooblaščena za izdajo izkaznice,
5. v desnem spodnjem kotu je prostor za podpis izdajatelja izkaznice ter pod njim registrska številka izkaznice,
6. na hrbtni strani izkaznice zgoraj je navedeno naslednje besedilo: »Imetnik te izkaznice je gluha oseba, ki ima za sporazumevanje pravico do tolmača za znakovni jezik z liste tolmačev pri Združenju tolmačev za slovenski znakovni jezik«,
7. na hrbtni strani izkaznice spodaj je navedeno naslednje besedilo: »Izkaznica je izdana na podlagi zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02)«.
4. člen
(oblika izkaznice)
Izkaznica je plastificirana in velikosti 85 mm krat 55 mm.
Osnovna barva izkaznice je bela, napisi so črni, državni grb in fotografija pa barvna.
5. člen
(številka odločbe, registrska številka izkaznice)
Številka odločbe na izkaznici je enaka številki na odločbi, s katero je bila gluhi osebi priznana pravica uporabljati slovenski znakovni jezik in je vpisana v evidenco centra za socialno delo, ki je odločbo izdal.
Registrska številka izkaznice pomeni zaporedno številko izdane izkaznice. Izkaznice se začnejo izdajati s številko 0001.
6. člen
(uporaba izkaznice)
Izkaznica je veljavna, če vsebuje vse dele, določene v 3. členu tega pravilnika.
Izkaznice se ne sme posojati, odtujiti ali uporabljati v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila izdana.
7. člen
(italijanska in madžarska narodna skupnost)
Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se gluhi osebi izda izkaznica na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
8. člen
(izdaja izkaznic)
Izkaznice po tem pravilniku izdaja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo izda izkaznico na podlagi podatkov in dokumentacije (odločba, slika), ki jo za posamezno gluho osebo predloži pristojni center za socialno delo.
Za izdajo izkaznic po tem pravilniku ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, izvede javni razpis, na katerem izbere izvajalca.
9. člen
(zamenjava izkaznice)
Izkaznica se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi ali kako drugače ostane brez nje in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije,
2. če je hudo poškodovana,
3. če je imetnik spremenil osebno ime ali
4. so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaznice.
Potrebo po zamenjavi izkaznice ugotovi pristojni center za socialno delo.
10. člen
(evidenca izkaznic)
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vzpostavi in vodi evidenco izdanih, zamenjanih in izgubljenih izkaznic.
Evidenca obsega naslednje podatke:
1. ime in priimek imetnika izkaznice in
2. registrsko številko izkaznice.
Evidenca se trajno hrani pri ministrstvi, pristojnem za invalidsko varstvo.
II. VAVČER
11. člen
(vavčer)
Vavčer je blanket, opredeljen z vrednostjo, velikostjo, materialom, tiskom, barvo, besedilom in načinom ločevanja.
Obrazec vavčerja je objavljen v merilu 1:1 in je priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(vsebina vavčerja)
Na vsakem vavčerju morajo biti natisnjeni naslednji podatki:
1. v sredini zgoraj je napis:« VAVČER«, pod njim pa besedilo »1 ura tolmačenja«,
2. levo spodaj je registrska številka izkaznice iz 2. člena tega pravilnika, pod njo pa registrska številka vavčerja,
3. desno spodaj je prostor za pečat centra za socialno delo, ki je pooblaščen za izdajo vavčerja,
4. v osrednjem delu vavčerja je v vodnem žigu grb Republike Slovenije.
13. člen
(oblika vavčerja)
Vavčer je natisnjen na papirju v velikosti 105 mm krat 58 mm.
Osnovna barva vavčerja je obojestransko svetlo modra, napisi so črni.
14. člen
(registrska številka vavčerja in izkaznice)
Registrska številka vavčerja pomeni zaporedno številko izdanega vavčerja in je natisnjena na blanketu. Vavčerji se začnejo izdajati s številko 1.
Registrsko številko izkaznice vpiše na blanket center za socialno delo ob izdaji vavčerja.
15. člen
(pola vavčerjev)
Vavčerji se izdajajo na polah. Vsaka pola obsega 10 natisnjenih vavčerjev.
Vavčerji na poli so medsebojno ločeni s perforacijo z vrstami luknjic, ki omogočajo lažjo ločitev vavčerjev.
16. člen
(italijanska in madžarska narodna skupnost)
Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se gluhi osebi izda vavčerje na obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
17. člen
(izdaja vavčerjev)
Za tisk vavčerjev po tem pravilniku ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, izvede javni razpis, na katerem izbere izvajalca.
Gluhi osebi izda vavčerje pristojni center za socialno delo.
18. člen
(evidenca izdanih vavčerjev)
Evidence izdanih vavčerjev vodijo centri za socialno delo, ki so vavčerje izdali, v skladu z 22. členom zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(pričetek uporabe izkaznice in vavčerja)
Izkaznice in vavčerji se začnejo uporabljati za identifikacijo in plačilo tolmačenja od 1. 1. 2004 dalje.
21. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-023/01-92
Ljubljana, dne 27. junija 2003.
EVA 2611-2003-0036
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost