Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3062. Odlok o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, strokovnjakov in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji, stran 9630.

Na podlagi četrtega odstavka 58. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/2003 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, strokovnjakov in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
I
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije ima:
– enega generalnega sekretarja,
– dva strokovnjaka,
– deset strokovnih sodelavcev,
– triindvajset administrativnih delavcev in
– dva tehnična delavca.
II
1. Okrožno državno tožilstvo v Celju ima:
– štiri strokovne sodelavce,
– enajst administrativnih delavcev in
– enega tehničnega delavca.
2. Okrožno državno tožilstvo v Kopru ima:
– dva strokovna sodelavca,
– osem administrativnih delavcev in
– enega tehničnega delavca.
3. Okrožno državno tožilstvo v Kranju ima:
– dva strokovna sodelavca,
– sedem administrativnih delavcev in
– enega tehničnega delavca.
4. Okrožno državno tožilstvo v Krškem ima:
– dva strokovna sodelavca,
– tri administrativne delavce in
– dva tehnična delavca.
5. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ima:
– enega sekretarja,
– osem strokovnih sodelavcev,
– štiriintrideset administrativnih delavcev,
– dva tehnična delavca in
– enega arhivarja.
6. Okrožno državno tožilstvo v Mariboru ima:
– pet strokovnih sodelavcev,
– dvanajst administrativnih delavcev in
– štiri tehnične delavce.
7. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti ima:
– dva strokovna sodelavca,
– sedem administrativnih delavcev in
– dva tehnična delavca.
8. Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ima:
– dva strokovna sodelavca,
– pet administrativnih delavcev in
– enega tehničnega delavca.
9. Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu ima:
– dva strokovna sodelavca in
– šest administrativnih delavcev.
10. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju ima:
– dva strokovna sodelavca,
– tri administrativne delavce in
– dva tehnična delavca.
11. Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu ima:
– štiri strokovne sodelavce,
– štiri administrativne delavce in
– enega tehničnega delavca.
III
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odredba o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/95, 68/96, 7/98, 57/99, 1/00, 1/01, 25/01, 88/01, 67/02 in 110/02).
IV
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. julija 2003.
Št. 734-03/2001-3
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
EVA 2003-2011-0032
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost