Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3058. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi, stran 9610.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 20. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi
I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo v Arji vasi (v nadaljevanju besedila: ZN), ki ga je izdelal Razvojni center, IUP, d.o.o. Celje pod št. 092/02 v februarju 2003.
Ureditveno območje ZN se nahaja na severovzhodnem delu naselja Gmajna vzhodno od objektov mlekarne v Arji vasi in meri ca. 0,645 ha. Površine so namenjene dopolnilni stanovanjski gradnji enodružinskih prostostoječih hiš s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko strukturo.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih krajevne skupnosti Petrovče. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih krajevne skupnosti Petrovče dne 10. 7. 2003 ob 18. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Petrovče. O pričetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se ZN dopolni v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo predloga ZN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00006/2002 02/02
Žalec, dne 20. junija 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost