Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3052. Spremembe in dopolnitve tarife nadomestil za določene storitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, stran 9599.

Na podlagi 1., 2. in 5. točke prvega odstavka 71. člena zakona o plačilnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/03) in 3. točke 15. člena sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) ter v skladu s soglasjem Vlade Republike Slovenije (št. 389-16/2002-2 z dne 23. 6. 2003) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejema
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
T A R I F E
nadomestil za določene storitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
1. člen
V tarifi nadomestil za določene storitve Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 117/02) se spremeni naslov in se glasi: “Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po javnem pooblastilu“.
2. člen
V tarifi nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po javnem pooblastilu (v nadaljevanju: tarifa), se v 2. členu za zap. št. 1.3.2. dodata novi zap. št. 1a. in 1b., ki se glasita:
3. člen
Za zap. št. 2.1.2. se v tarifi dodajo zap. št. 2.2., 2.3. in 2a., ki se glasijo:
4. člen
Za 5. členom tarife se dodajo novi 5.a, 5.b, 5.c in 5.č členi, ki se glasijo:
“5.a člen
Državni organi in člani Ekonomsko socialnega sveta lahko pridobijo podatke iz podatkovne baze letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v standardni obliki v skladu s 137. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/01) brez plačila nadomestila.
Druge pravne osebe, ki so pooblaščene za pridobivanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov za evidenčne, analitsko-informativne in raziskovalne namene, lahko pridobijo podatke iz podatkovnih baz v standardni obliki proti plačilu dejanskih stroškov obdelave oziroma posredovanja baz podatkov.
5.b člen
Drugi naročniki podatkov lahko pridobijo podatke iz podatkovne baze letnih poročil v zoženi obliki proti plačilu nadomestila. Višina nadomestila je odvisna od namena uporabe podatkov.
Višina nadomestila za nekomercialne namene je določena v višini neposrednih stroškov priprave podatkovne baze. Višina nadomestila za komercialne namene pa je določena v višini neposrednih stroškov priprave podatkovne baze, povečanih z ustreznim faktorjem:
– za gospodarske družbe faktor 10,
– za samostojne podjetnike faktor 10,
– za društva faktor 5,
– za pravne osebe zasebnega prava faktor 3 in
– za pravne osebe javnega prava faktor 2.
Višina nadomestila iz prvega in drugega odstavka tega člena je določena za standardni izpis podatkov.
5.c člen
Če naročnik zahteva nestandardni izpis podatkov iz podatkovne baze, plača stroške priprave podatkov v skladu s tarifo (zap. št. 1a.3., zap. št. 1b.3. ali zap. št. 2.3.), s tem da so pri komercialni uporabi podatkov tako ugotovljeni zneski povečani še z ustreznim faktorjem iz drugega odstavka 5b. člena tarife.
AJPES naročnikom iz drugega odstavka 5a. člena za pripravo nestandardnega izpisa podatkov iz podatkovne baze zaračuna stroške priprave standardnega izpisa podatkov v skladu s tarifo (zap. št. 1a.2.1., 1b.2.1., 2.2.1., 2.2.4. ali zap. št. 2.2.7.) in stroške priprave nestandardnega izpisa podatkov v skladu s tarifo (zap. št. 1a.3., 1b.3. ali zap. št. 2.3.).
Višina nadomestila za nestandardni izpis podatkov iz podatkovne baze ne sme presegati višine nadomestila za pripravo podatkov iz podatkovne baze v standardni obliki za več kot za 50%.
5.č člen
AJPES zaračunava naročnikom izpis letnih poročil pravnih oseb javnega prava, pravnih oseb zasebnega prava in društev (zap. št. 6), predloženih po zakonu o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02) in zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99).
AJPES zagotavlja izpise letnih poročil iz prvega odstavka tega člena na papirju in v obliki podatkovnih baz.“
5. člen
V 8. členu tarife se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Zaračunane storitve pod zap. št. 1a., 1b., 2.2., 2.3. in 2a. (razen zap. št. 1a.1.) plačajo naročniki v skladu s pogodbo oziroma dogovorom.“
6. člen
Te spremembe in dopolnitve tarife začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 512-9/2003
Ljubljana, dne 17. junija 2003.
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti