Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3050. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec, stran 9594.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 28. člena zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/02) je minister za okolje, prostor in energijo sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Stovže v Občini Bovec (v nadaljnjem besedilu: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelalo podjetje LUZ d.d., Ljubljana, številka projekta 5403 v juniju 2003.
II
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Občine Bovec ter v kulturnem domu v Logu pod Mangartom v času od 30. 6. 2003 do 14. 7. 2003.
Javna obravnava bo potekala 3. 7. 2003 z začetkom ob 17. uri v prostorih kulturnega doma v Logu pod Mangartom.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi in na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posredujejo na elektronski naslov info.urspp@gov.si (v rubriki zadeve navesti ključno zadevo »plaz Stovže«) do konca javne razgrnitve.
III
Občina Bovec mora najpozneje v roku 15 dni po končani javni razgrnitvi poslati ministru za okolje, prostor in energijo zbrane pripombe in predloge z javne razgrnitve, skupaj s svojim mnenjem. Če v tem roku minister za okolje, prostor in energijo ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve ter mnenja občine, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-23-9/02
Ljubljana, dne 20. junija 2003.
EVA 2003-2511-0105
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost