Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2003 z dne 27. 6. 2003

Kazalo

3045. Pravilnik o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov, stran 9565.

Na podlagi drugega odstavka 18.c člena zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96 in 119/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov
1. člen
Ta pravilnik določa roke in način obveščanja, ki ga opravlja Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi s podatki iz 18.c člena zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96 in 119/02).
2. člen
O rezultatih opravljenih meritev za katran, nikotin in ogljikov monoksid v cigaretah mora Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije pisno obvestiti Ministrstvo za zdravje in jih enkrat letno, najpozneje do 31. januarja za preteklo leto, prvič do 31. 1. 2005, objaviti na svoji spletni strani.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena mora Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v primerih, ko ugotovi, da vsebuje cigareta več kot 10 mg katrana, 1mg nikotina oziroma 10 mg ogljikovega monoksida, o tem v treh dneh pisno obvestiti Ministrstvo za zdravje in podatek objaviti na svoji spletni strani.
4. člen
Enkrat letno, najpozneje do 31. januarja za preteklo leto, prvič 31. 1. 2005, mora Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije pisno obvestiti Ministrstvo za zdravje in na svoji spletni strani objaviti:
– seznam sestavin in količine sestavin, ki so bile uporabljene pri proizvodnji posameznih tobačnih izdelkov in sicer po znamkah in vrstah, tako da se te razvrstijo po teži, začenši z največjo,
– navedbo delovanja sestavin iz prejšnje alinee, in
– toksikološke podatke sestavin v zgoreli in nezgoreli obliki, ki se nanašajo na njihove vplive na zdravje ljudi in učinke odvisnosti.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-6/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2002-2711-0088
prof. dr. Dušan Keber dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost