Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2918. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1328/7 in 1328/9, KO Šmihel pri Novem mestu, stran 6825.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US in 51/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 5. seji dne 29. 5. 2003 po obravnavi predloga sklepa za ukinitev statusa javnega dobra v KO Šmihel pri Novem mestu sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1328/7 in 1328/9, KO Šmihel pri Novem mestu
1
Ukine se status javnega dobra nepremičnin parc. št. 1328/7, dvorišče v izmeri 25 m2 in parc. št. 1328/9, dvorišče v izmeri 387 m2, obe seznam I, KO Šmihel pri Novem mestu, z dovoljenjem, da se po ukinitvi statusa odpišeta od seznama I in pripišeta k vl. št. 432 iste KO, last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 464-01-1/2003
Novo mesto, dne 29. maja 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost