Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2854. Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči, stran 6708.

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 10. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči
1. člen
S tem sklepom se na območju Občine Škofja Loka določijo najvišje cene pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči, ki znašajo:
Storitev                                Cena v SIT
 
1. Pokop in zasip groba:
   (sem spada izkop zemlje, poglobitev,
   zasip ter odvoz odvečne zemlje
   na deponijo oziroma priprava žarne
   omarice)
  – klasičen grob – odrasli                        26.620
  – klasičen grob – otrok                         16.610
  – žarni grob ali omarica                         5.830
  (Opomba: za zimski čas v primeru zmrzali se cena lahko poviša do 50%)
 
2. Ureditev površine groba in okolice groba in dostopa:
  – žarni grob ali omarica                         8.910
  – ostali grobovi (eno polje)                       18.040
 
3. Organizacija pogreba                           5.720
 
4. Režijske ure delavcev – redni delovni čas
  – prevozi in enostavna dela                        2.000
  – fizično in psihično bolj zahtevna dela
   in dela s pokojniki                           3.000
  – pobiranje na intervencijo in ekshumacije
   ter dela pod posebnimi pogoji                      6.200
  (Opomba: za delo izven delovnega čas
   se cena poveča do 30%)
 
5. Kilometrina                                 142
  Stojnina avtomobila na uro
  (brez voznika in delavcev)                        1.710
 
6. Pogrebno moštvo:
  – za klasičen pokop ali v grobnico                    15.040
  – za žaro                                10.780
 
(Opomba: pogrebno moštvo za klasičen pogreb sestavlja pet ali več oseb. V primeru
manjšega števila oseb v ekipi se cena obračuna: za štiri osebe 80%, za tri osebe
60% in dve osebi 40% glede na polno ceno.Pogrebno moštvo za žarni pogreb
sestavljajo tri osebe. V primeru, da ekipa šteje le dve ali eno osebo se cena
obračuna v višini 2/3 ali 1/3 cene glede na polno ceno.
Za dodatno osebo v ekipi se cena poveča za 2.000 SIT.)
 
7. Uporaba mrliške veže ali poslovilnega
  prostora na pokopališču na dan                     14.850
(sem spada: uporaba prostora, sanitarij,
pomožnih objektov, električna energija, ogrevanje,
ozvočenje, zastave)
 
8. Letni najem grobov:
  – žarni grob ali žarna omarica za 2 žari                 2.530
  – grob na pokopališču – 1 polje                     3.960
  – grobnica ali povečan grobni prostor za
6 grobov ali več                              17.050
  – prostor za raztros pepela                       2.530
 
9. Uporaba obdukcijske sobe                         8.580
  Pranje obdukcijske sobe                         3.510
  Dezinfekcija obdukcijske sobe                      5.280
 
10. Delež k investiciji na pokopališču Lipica za razširitev pokopališča
  – žarni grob ali žarna omarica                     22.260
  – ostali grobovi – 1 polje                       35.780
(Opomba: velja le za pokopališče Lipica in se plača ob prvem pokopu na
pokopališče. Kdor je v času gradnje pokopališča plačal prispevek k investiciji
(takratnih 800 din), sedaj deleža k investiciji za razširitev pokopališča ne
plača.)
V ceni storitev davek na dodano vrednost ni vračunan.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči (Uradni list RS, št. 85/01).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-10/2001
Škofja Loka, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.