Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2853. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Škofja Loka, stran 6708.

Na podlagi 70. in 132. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 4. redni seji, dne 29. 5. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Škofja Loka
1. člen
V skladu s 70. in 132. členom zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo postane javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Škofja Loka nepremičnina, ki je bila na dan 10. 4. 2003 v lasti Občine Škofja Loka in pretežno namenjena opravljanju kulturne dejavnosti:
1. Kompleks Loškega gradu, z muzejem na prostem in letnim gledališčem, Grajska pot 13, Škofja Loka
Zemljiškoknjižni izpisek vložna številka 1424, katastrska občina Škofja Loka:
parc. št. 536        2036 m2
parc. št. 537        12308 m2
parc. št. 538        3359 m2
parc. št. 542        1140 m2
parc. št. 544        572 m2
parc. št. 546        352 m2
parc. št. 548/1       1641 m2
parc. št. 132.S       2162+780+500 m2
Skupna površina znaša 24850 m2.
2. Večnamenska dvorana na Mestnem trgu, Mestni trg 17, Škofja Loka
Zemljiškoknjižni izpisek vložna številka 39, katastrska občina Škofja Loka:
parc. št. 569/3        468+335 m2
Skupna površina znaša 803 m2.
3. Kašča, Spodnji trg 1, Škofja Loka
Zemljiškoknjižni izpisek vložna številka 1117, katastrska občina Škofja Loka:
parc. št. 617/10       301 m2
parc. št. 617/12       88 m2
Skupna površina znaša 399 m2.
4. Martinova hiša, Mestni trg 26, Škofja Loka
Zemljiškoknjižni izpisek vložna številka 1525, katastrska občina Škofja Loka:
parc. št. 146         99 m2
Skupna površina znaša 99 m2.
2. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v zgoraj omenjenih objektih, ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.
3. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št, 611-1/2003
Škofja Loka, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.